Ανακοίνωση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΜΣ «Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της»

Οι διαλέξεις της Δρ. Καραγιάννη για το μεταπτυχιακό μάθημα DGP_115 Μάρκετινγκ θα γίνονται κάθε Τρίτη 16.30 – 18.15 ακολουθώντας το link: https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/karayani/VCHN5DT2

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ