Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρική Μηχανική» ακ. έτους 2020-2021

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» στην υπ’ αριθμ. 5/6-5-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη  τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ), 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ) και 4) το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS).

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ