Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της», ακ. έτους 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» στην υπ’ αριθμ. 3-6/5/2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη 30 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης υπ’ αριθμ. 813/12745/24-4-2018 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β'.), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν:

 • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ.) ελάχιστης διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, με 90 ECTS. Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020.

Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Συμμετέχουσες Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων).  

 

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΜΔΕ. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα 6 (έξι) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο των κάτωθι δικαιολογητικών μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της δικτυακής πύλης:https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#:  

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
 5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (οδηγίες για συστατικές επιστολές).
 6. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών. Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει:

-   Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Τεχνολογίας Υπολογιστών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξι και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 8 χρόνια.

-   Για όλους τους άλλους αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξι και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 7.5 χρόνια.

-   Για τους Φυσικούς να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου έξι και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.

-   Για τους αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος επτά (7) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.

-   Σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων από τις προηγούμενες προϋποθέσεις η Σ.Ε./ΕΑΥ θα εισηγείται για την αποδοχή της υποψηφιότητας κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του (πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στο Τμήμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών. Για την εγγραφή τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 3. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του

Πληροφορίες:

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

 1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://greenpower.upatras.gr/
 2. στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών τηλ.: 2610996422

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 1. από το Δ/ντή του Προγράμματος, Α. Αλεξανδρίδη,

τηλ.: 2610996404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Σταύρος Κουμπιάς

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ