Ανανέωση εγγραφών Μ.Φ. του ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική», χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020

Περιγραφή: Ανανέωση εγγραφών Μ.Φ. του ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική», χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020

Οι ανανεώσεις εγγραφών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, μπορούν να πραγματοποιηθούναπό 2/9/2019 έως 30/9/2019,και θα γίνουν μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Η ανανέωση εξαμήνου είναιαπαραίτητη προϋπόθεσηγια τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία για τις δηλώσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του προαναφερόμενου εξαμήνου.

Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ