Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» στην υπ’ αριθμ. 4/6-5-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη  τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

© Δικαιώματα HMTY 2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ