Ανανέωση εγγραφών Μεταπτυχιακών Φοιτητών, εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021

Οι ανανεώσεις εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, μπορούν να πραγματοποιηθούν από 22/2/2021 μέχρι 31/3/2021, και θα γίνουν μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Η ανανέωση εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία για τις δηλώσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του προαναφερόμενου εξαμήνου.

Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ