Σκουρας Ελευθεριος
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΣκουρας Ελευθεριος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
B.Sc Physics (Univ. Patras)
Ph.D. (Univ. London)

Google Scholar

ECE_Υ420 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

ECE_ΓΚ708 Φωτοηλεκτρονικές Διατάξεις

ECE_ΓΚ810 Νανοηλεκτρονική

Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:  
eskuras@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996425
     
fax:    
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Τετάρτη11:00 – 13:00
Πέμπτη 13:00 – 14:00