Σερπανος Δημητριος
ΚαθηγητήςΣερπανος Δημητριος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Dipl.-El.-Eng. (Comp. Eng.)
M.Sc. Ph.D. (Univ. Princeton)

Google Scholar

Βιογραφικό Σημείωμα

Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   serpanos@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996437
     
fax:    
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Δευτέρα 9:00 – 10:00
Πέμπτη 12:00 – 14:00