Μουρτζοπουλος Ιωαννης
Bachelor of Science (BSc Hons.) in Engineering, Coventry University
Master of Science (MSc) in Acoustics, Southampton University, Institute of Sound and Vibration Research
Doctor of Philosophy in DSP & acoustics, (PhD) Southampton University, Institute of Sound and Vibration Research

Google Scholar

Βιογραφικό Σημείωμα

AUDIO GROUP 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
Μελέτη και ανάλυση ηλεκτροακουστικών και ηχητικών συστημάτων .
Ψηφιακή ισοστάθμιση ηλεκτροακουστικών συσκευών και ακουστικής απόκρισης χώρων.
Ψηφιακή κωδικοποίηση ηχητικών σημάτων.
Συμπίεση ηχητικών δεδομένων ευρέως φάσματος
Καταστολή θορύβου και παραμορφώσεων σε ηχητικά σήματα.
Ανάλυση και προσομοίωση ακουστικής απόκρισης χώρων.
Ψυχοακουστική και προσομοίωση μηχανισμών ακοής.
Εφαρμογές ψηφιακού ήχου για πολυμέσα και δίκτυα επικοινωνίας.
Ηχητικές συσκευές για καταναλωτικές & επαγγελματικές εφαρμογές (consumer & professional audio).
Επεξεργασία σημάτων και συσκευές μουσικών εφαρμογών.
Μετρήσεις και ανάλυση περιβαντολλογικού θορύβου.
Κωδικοποίηση και αφαίρεση θορύβου από σήματα ομιλίας.
Συστήματα οπτικών δίσκων για αποθήκευση δεδομένων. 
Ιστοσελίδα:     http://www.wcl.ece.upatras.gr/audiogroup/
     
e-mail:   mourjop@upatras.gr
     
τηλ:   +302610996474
     
fax:   +302610991855
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Τετάρτη 9.00 - 11.00
Πέμπτη 9.00 - 11.00
Παρασκευή 9.00 - 11.00