Καζακος Δημοσθενης
Επίκουρος ΚαθηγητήςΚαζακος Δημοσθενης Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου
Dipl.-El.-Eng.
Dr.-El.-Eng. (Polytec. Nat. de Grenoble)

Google Scholar