Καλαντωνης Βασιλειος
Επίκουρος Καθηγητής Καλαντωνης Βασιλειος Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Διδακτορικό Δίπλωμα του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

Google Scholar

Ο Βασίλειος Καλαντώνης γεννήθηκε το 1974 στην Κορώνη Μεσσηνίας. Το 1998 έλαβε πτυχίο Μαθηματικών από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2001) του διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2004 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το 2005 εξελέγη Λέκτορας στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το 2011 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο ίδιο Τμήμα. Το 2013 εντάχθηκε ως Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το 2015 εξελέγη στο ίδιο Τμήμα σε θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή . 

Από το 2005 ως μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει διδάξει διάφορα μαθήματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Προγραμματισμού, καθώς και εργαστήρια Αριθμητικής Ανάλυσης σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Έχει δημοσιεύσει 27επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές και 6 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Στο δημοσιευμένο του έργο υπάρχουν πάνω από 200 ετεροαναφορές. Οι δημοσιευμένες του εργασίες είναι στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:ουράνια μηχανική, μοριακά μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα, συνεχή και διακριτά δυναμικά συστήματα στην οικονομία, θεωρία ευστάθειας και διακλαδώσεων, αριθμητική επίλυση μη-γραμμικών αλγεβρικών συστημάτων.

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος βασικής έρευνας Κ. Καραθεοδωρής του Πανεπιστημίου Πατρών (2007-2010), ενώ είναι κριτής σε 17 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσφατα Δημοσιευμένες Εργασίες:

1.   Kalantonis, V.S.,Perdiou,A.E. and Douskos, C.N.: 2018, “Asymptotic orbits in Hill’s problem when the larger primary is a source of radiation”, in Rassias T. (eds) Applications of Nonlinear Analysis, Springer Optimization and Its Applications, 134, 523-535, Springer, Cham.

2.   Singh, J., Perdiou, A.E., Gyegwe, J.M. and Kalantonis, V.S.: 2017, Periodic orbits around the collinear equilibrium points for binary Sirius, Procyon, Luhman 16, α-Centuari and Luyten 726-8 systems: the spatial case, Journal of Physics Communications, 1, 025008, 13 pages.

3.   Singh, J., Kalantonis, V.S., Gyegwe, J.M. and Perdiou, A.E.: 2016, Periodic motions around the collinear equilibrium points of the R3BP where the primary is a triaxial rigid body and the secondary is an oblate spheroid, The Astrophysical Journal Supplement Series, 227:13, 14 pages.

4.   Elshaboury, S.M., Abouelmagd, E.I., Kalantonis, V.S. and Perdios, E.A.: 2016, The planar restricted three-body problem when both primaries are triaxial rigid bodies: Equilibrium points and periodic orbits, Astrophysics and Space Science, 361:315, 18pages.

5.    Perdios, E.A., Kalantonis, V.S., Perdiou, A.E. and Nikaki, A.A.: 2015, Equilibrium points and related periodic motions in the restricted three-body problem with angular velocity and radiation effects, Advances in Astronomy, vol. 2015, Article ID 473483, 21 pages.

6.    Perdiou, A.E., Perdios, E.A. and Kalantonis, V.S.: 2012, “Periodic orbits of the Hill problem with radiation and oblateness”, Astrophysics and Space Science, 342, 19-30.

7.    Perdios, E.A. and Kalantonis V.S.: 2012, “Self-Resonant Bifurcations of the Sitnikov Family and the Appearance of 3D Isolas in the Restricted Three-Body Problem”, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 113, 377-386.

8.    T. Asada, V. Kalantonis, M. Markakis, and P. Markellos: 2012, “Analytical Expressions of Periodic Disequilibrium Fluctuations Generated by Hopf Bifurcations in Economic Dynamics”, Applied Mathematics and Computation, 218, 7066-7077.

9.    Douskos, C., Kalantonis, V., Markellos, P. and Perdios, E.: 2012, “On Sitnikov-like Motions Generating New Kinds of 3D Periodic Orbits in the R3BP with Prolate Primaries”, Astrophysics and Space Science, 337, 99-106.

10.Toichiro Asada, Christos Douskos, Vassilis Kalantonis, and Panagiotis Markellos: 2010, “Numerical Exploration of Kaldorian Interregional Macrodynamics: Enhanced Stability and Predominance of Period Doubling under Flexible Exchange Rates”, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2010, Article ID 263041, 29 pages, doi:10.1155/2010/263041.

Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   kalantonis@upatras.gr
     
τηλ:   +302610996888
     
fax:   +302610996888
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
 
 
Τρίτη 11:00-13:00
Παρασκευή 12:00-14:00
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ