Δεναζης Σπυρος
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΔεναζης Σπυρος Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
Πτυχίο Μαθηματικού, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Bradford, UK

Google Scholar

Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας το πτυχίο Μαθηματικού το 1987 και στη συνέχεια ολοκλήρωσα της μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Bradford, τμήμα Computing, λαμβάνοντας τον τίτλο του Διδάκτορα το 1993, με θέμα διδακτορικής διατριβής «QueueingNetworkModelswithBlockingandMultipleJobClasses». Κατά το χρονικό διάστημα 1996-98 εργάστηκα στην εταιρεία Ιντρακόμ ως Συντονιστής Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Τον Ιανουάριο 1998 προσελήφθηκα από την εταιρεία HitachiEuropeLtdόπου εργάστηκα ως Έμπειρος Ερευνητής στην αρχή αναλαμβάνοντας το ρόλο του IndustrialResearchFellowστο Πανεπιστήμιο του Cambridge, UK, συντονίζοντας ερευνητικά προγράμματα μεταξύ της εταιρείας και του πανεπιστημίου (1998-2000) και στην συνέχεια δουλεύοντας σε ερευνητικά προγράμματα της Hitachiστο εργαστήριο που ίδρυσε στην πόλη του Cambridge (2000-2003). Το 2004 επέστρεψα στην Ελλάδα όπου εκλέχτηκα ως επίκουρος στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ το 2013 εξελίχτηκα στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή. Παράλληλα και για το χρονικό διάστημα 2004-2010 εκτελούσα χρέη Συμβούλου έρευνας στο εργαστήριο της Hitachiστην πόλη SophiaAntipolisτης Γαλλίας. Στα πλαίσια των ερευνητικών μου δραστηριοτήτων συντονίζω την Ομάδα Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Δικτύων όπου ενδεικτικά κάποια από τα τρέχοντα ενδιαφέροντα είναι: η βέλτιστη μετάδοση ζωντανών πολυμεσικών ροών μέσω διομότιμων συστημάτων (P2PLiveStreaming), Δίκτυα η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται από λογισμικό (Software-DefinedNetworks), Διαχείριση Ταυτοτήτων χρηστών (IdentityManagement), θέματα διαχείρισης πόρων Υπολογιστικού Νέφους (CloudComputing). Τέλος στα πλαίσια της ενασχόλησης με τη δημιουργία δικτυακών υποδομών οι οποίες υποστηρίζουν την πειραματική έρευνα για λειτουργίες και αρχιτεκτονικές του Διαδικτύου του μέλλοντος (FutureInternetResearchExperimentation), έχει δημιουργηθεί η υποδομή P2E (Patras Platforms for Experimentation) μέσω της οποίας μπορούν να αναπτυχθούν, φιλοξενηθούν και εκτελεστούν καινοτόμες υπηρεσίες σε πραγματικές συνθήκες που αφορούν σε νέας γενιάς δίκτυα. Περισσότερα στοιχεία και αναλυτικό βιογραφικό μπορούν να βρεθούν στην προσωπική μου ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα:    http://nam.ece.upatras.gr
     
e-mail:   sdena@upatras.gr
     
τηλ:   +302610996478
     
fax:   +302610991855
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
   
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ