Επιτροπές Τμήματος

epitropes

Θεσμοθετημένες Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα 

Για την υποστήριξη των διαφόρων δραστηριοτήτων του Τμήματος, λειτουργούν οι παρακάτω θεσμοθετημένες επιτροπές που συγκροτούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ή αποφάσεις θεσμικών οργάνων.

Με την απόφαση Συνέλευσης 4/18-12-18 συγκροτούνται επιτροπές με την εξής σύνθεση:

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών και κανόνων δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο:

1. Πρόεδρος του Τμήματος
2. Δενάζης Σπυρίδων (συντονιστής), 
3. Κούσουλας Νικόλαος, 
4. Θεοδωρίδης Γεώργιος,
5. Καλαντώνης Βασίλειος και 
6. Τσεμπερλίδου Μελπομένη

OMEA:
1. Αβούρης Νικόλαος (πρόεδρος),
2. Δασκαλάκη Σοφία,
3. Σγάρμπας Κυριάκος και
4. Μητρονίκας Επαμεινώνδας

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:
1. Πρόεδρος του Τμήματος
2. Κούσουλας Νικόλαος (συντονιστής),
3. Μητρονίκας Επαμεινώνδας και 
4. Θεοδωρίδης Γεώργιος

Επιτροπή Επικουρικού Έργου:
1. Τατάκης Εμμανουήλ (συντονιστής),
2. Μαρκάκης Μιχαήλ, 
3. Θεοδωρίδης Γεώργιος 
4. Βοβός Παναγής και
5. Χριστογιάννη Ιωάννα

Επιτροπή για την ακαδημαϊκή συνέργεια μεταξύ των Τμημάτων Η&ΤΥ και ΜΥ&Π:
Τα μέλη του ΔΣ του Τμήματος

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας:
1. Πυργιώτη Ελευθερία (συντονίστρια),
2. Βοβός Παναγής, 
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος και 
4. Θωμόπουλος Γεώργιος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος (συντονιστής),
2. Λυμπερόπουλος Δημήτριος,
3. Δενάζης Σπυρίδων και
4. Μπίρμπας Μιχαήλ

Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών:
1. Κουμπιάς Σταύρος (συντονιστής) και
2. Κωτσόπουλος Σταύρος

Επιτροπή Erasmus:
1. Λογοθέτης Μιχαήλ (συντονιστής)
2. Κωτσόπουλος Σταύρος και
3. Τσιπιανίτης Δημήτρης

Επιτροπή Σύνταξης και Επιμέλειας Οδηγού Σπουδών και της Ιστοσελίδας του Τμήματος :
1. Πρόεδρος του Τμήματος (συντονιστής),
2. Αλεξανδρίδης Αντώνιος
3. Βοβός Παναγής,
4. Δενάζης Σπυρίδων
5. Παλιουράς Βασίλειος
6. Λογοθέτης Μιχαήλ, 
7. Αβούρης Νικόλαος,
8. Μουστάκας Κωνσταντίνος
9. Τσεμπερλίδου Μελπομένη,
10. Θωμόπουλος Γεώργιος

Επιτροπή εξωστρέφειας του Τμήματος και εύρεσης κεφαλαίων χρηματοδότησης:
1. Πρόεδρος του Τμήματος (συντονιστής)
2. Αντωνακόπουλος Θεόδωρος,
3. Σερπάνος Δημήτριος,
4. Δενάζης Σπυρίδων,
5. Μουστάκας Κωνσταντίνος,
6. Μπίρμπας Αλέξιος και
7. Χούσος Ευθύμιος

Συμβουλευτική Επιτροπή για Έκτακτες Καταστάσεις:
Τα μέλη του ΔΣ του Τμήματος

Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων:
1. Πρόεδρος του Τμήματος (συντονιστής)
2. Παναγής Βοβός,
3. Δερματάς Ευάγγελος,
4. Δασκαλάκη Σοφία και 
5. Τσεμπερλίδου Μελπομένη

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνείου :
1. Τατάκης Εμμανουήλ,
2. Πέτρου Κωνσταντίνος και 
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος

Επιτροπές Οικονομικών και Παραλαβής 2018-19 Τομέων του ΤΗ&ΤΥ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Τατάκης Εμμανουήλ, Ελευθερία Πυργιώτη, Επαμεινώνδας Μητρονίκας

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Παναγής Βοβός

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Κωνσταντίνος Πέτρου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Εμμανουήλ Τατάκης, Ελευθερία Πυργιώτη, Παναγής Βοβός

Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Νικόλαος Κούσουλας, Ευστάθιος Περδίος, Καλαντώνης Βασίλειος

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αθανάσιος Σκόδρας, Δημοσθένης Καζάκος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Νικόλαος Κούσουλας, Ευστάθιος Περδίος, Καλαντώνης Βασίλειος

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Αθανάσιος Σκόδρας, Δημοσθένης Καζάκος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Ευθύμιος Χούσος, Σταύρος Κουμπιάς, Οδυσσέας Κουφοπαύλου

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Μιχαήλ Μπίρμπας, Γεώργιος Θεοδωρίδης, Βασίλειος Παλιουράς

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Ευθύμιος Χούσος, Σταύρος Κουμπιάς, Οδυσσέας Κουφοπαύλου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Ιωάννης Γιαλελής, Ντίλιος Παναγιώτης

Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Λογοθέτης Μιχαήλ, Σταύρος Κωτσόπουλος, Θεόδωρος Αντωνακόπουλος

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Ευάγγελος Δερματάς

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Λογοθέτης Μιχαήλ, Καραβατσέλου Ευανθία, Κωνσταντίνος Μουστάκας

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Κυριάκος Σγάρμπας, Σπύρος Δενάζης, Μανδέλος Γεώργιος

Εργαστήρια Τμήματος (ΨΕΣΕ,ΚΥΠΕΣ), Ηλεκτροτεχνείο & Γραμματεία
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Ζωή Ντότσικα, ΟδυσσέαςΚουφοπαύλου, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Ζωή Ντότσικα, Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Βασίλειος Παλιουράς

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ