Επιτροπές Τμήματος

epitropes

Θεσμοθετημένες Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα 

Για την υποστήριξη των διαφόρων δραστηριοτήτων του Τμήματος, λειτουργούν οι παρακάτω θεσμοθετημένες επιτροπές που συγκροτούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ή αποφάσεις θεσμικών οργάνων.

Με την απόφαση Συνέλευσης 6/18-1-22 συγκροτούνται επιτροπές με την εξής σύνθεση:

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών και κανόνων δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο:

1. Πυργιώτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, (συντονίστρια)
2. Κούσουλας Νικόλαος, Δ/ντής Τομέα Σ&ΑΕ
3. Καλύβας Γρηγόριος, Δ/ντής Τομέα Η&Υ
4. Σγάρμπας Κυριάκος, Δ/ντής Τομέα Τ&ΤΠ
5. Τατάκης Εμμανουήλ, Δ/ντής Τομέα ΣΗΕ και
6. Τσεμπερλίδου Μελπομένη, ΕΔΙΠ

 
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
1. Αντώνιος Αλεξανδρίδης (συντονιστής),
Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:
1.Κούσουλας Νικόλαος (συντονιστής),
 

Επιτροπή Επικουρικού Έργου:
1. Τατάκης Εμμανουήλ (συντονιστής),
2. Μαρκάκης Μιχαήλ
3. Θεοδωρίδης Γεώργιος
4. Βοβός Παναγής και
5. Χριστογιάννη Ιωάννα

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας:
1. Πυργιώτη Ελευθερία , Αναπληρώτρια Πρόεδρος, (συντονίστρια),
2. Βοβός Παναγής
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος και 
4. Θωμόπουλος Γεώργιος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος (συντονιστής),
2. Δενάζης Σπυρίδων,
3. Μπίρμπας Μιχαήλ και
4. Τσεμπερλίδου Μένη

Επιτροπή Σύνταξης και Επιμέλειας του Οδηγού Σπουδών και της Ιστοσελίδας του Τμήματος

1. Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής)
 

Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών:
1. Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής) και
2. Κωτσόπουλος Σταύρος

Επιτροπή Erasmus:
1. Λογοθέτης Μιχαήλ (συντονιστής)
2.Τσιπιανίτης Δημήτριος (αν. συντονιστής)

 

Επιτροπή εξωστρέφειας του Τμήματος και εύρεσης κεφαλαίων χρηματοδότησης:
1. Πρόεδρος του Τμήματος (συντονιστής)
2. Αντωνακόπουλος Θεόδωρος,
3. Σερπάνος Δημήτριος,
4. Δενάζης Σπυρίδων,
5. Μουστάκας Κωνσταντίνος και
6. Μπίρμπας Αλέξιος 

Συμβουλευτική Επιτροπή για Έκτακτες Καταστάσεις:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων:
1.Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής)
2. Δασκαλάκη Σοφία,
3. Παναγής Βοβός και 
5. Τσεμπερλίδου Μελπομένη

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνείου :
1. Τατάκης Εμμανουήλ,
2. Πέτρου Κωνσταντίνος και 
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος

Επιτροπές Οικονομικών και Παραλαβής 2021 Τομέων του ΗΜ&ΤΥ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Εμμανουήλ Τατάκης , Ελευθερία Πυργιώτη, Επαμεινώνδας Μητρονίκας

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Παναγής ΒοβόςΓεώργιος Κωνσταντόπουλος

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Πέτρου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Εμμανουήλ Τατάκης , Ελευθερία Πυργιώτη, Παναγής Βοβός

Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Νικόλαος Κούσουλας, Ευστάθιος Περδίος, Μιχαήλ Μαρκάκης

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αθανάσιος Σκόδρας, Δημοσθένης Καζάκος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Νικόλαος Κούσουλας, Ευστάθιος Περδίος, Μιχαήλ Μαρκάκης

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Αθανάσιος Σκόδρας, Δημοσθένης Καζάκος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Γρηγόριος Καλύβας, Οδυσσέας Κουφοπαύλου

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Μιχαήλ Μπίρμπας, Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αλέξιος Μπίρμπας

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Γρηγόριος Καλύβας, Οδυσσέας Κουφοπαύλου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Ιωάννης Γιαλελής, Ντίλιος Παναγιώτης

Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Κυριάκος Σγάρμπας, Θεόδωρος Αντωνακόπουλος

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Μιχαήλ Λογοθέτης, Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Βασίλειος Στυλιανάκης

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Μιχαήλ Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Μουστάκας, Ευανθία Καραβατσέλου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Κυριάκος Σγάρμπας, Σπύρος Δενάζης, Μανδέλος Γεώργιος

Εργαστήρια Τμήματος (ΨΕΣΕ,ΚΥΠΕΣ), Ηλεκτροτεχνείο & Γραμματεία
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Ζωή Ντότσικα, Χαρίλαος Δρακονταειδής

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Χαρίλαος Δρακονταειδής, Ζωή Ντότσικα

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Οικονομικός Υπεύθυνος του Τμήματος: Χαρίλαος Δρακονταειδής, μέλος ΕΤΕΠ