ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου,  πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών (ψηφιακό άλμα) http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα πρόσθετα στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • ·Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ·Πιστοποιητικό γέννησης
  • ·Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  • ·Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου στα στοιχεία των φοιτητών, η Γραμματεία θα εγκρίνει την αίτηση και θα οριστικοποιήσει την εγγραφή.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των "UPnet ID" στους πρωτοετείς φοιτητές θα γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός.

Η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μετά από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα.

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ