Ηλεκτρονική σύνδεση φοιτητών για την παρακολούθηση μαθημάτων 1ου εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα 1ου εξαμήνου, να συνδέονται με την εικονική αίθουσα https://upatras.webex.com/join/eceec1

Εκ της Γραμματείας

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ