Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Στον σύνδεσμο

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/postgraduate-schedule.html

αναρτήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (με κίτρινο τα εξ αποστάσεως μαθήματα και με κόκκινο τα δια ζώσης μαθήματα).

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ