Σχετικά με τη διεξαγωγή διδασκαλίας και εργαστηρίων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021 για τους φοιτητές του Τμήματος

Σχετικά με τη διεξαγωγή διδασκαλίας και εργαστηρίων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021 για τους φοιτητές του Τμήματος

Συνημμένα η πρόταση της υπ’ άριθμ. 4/22-9-20 Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 175/24-9-2020 συνεδρίασή της.

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ