Οδηγίες-σενάρια προς διδάσκοντες και φοιτητές για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξετάσεις (από το Τμήμα Δικτύων)

Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί από το Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγίες-σενάρια προς διδάσκοντες και φοιτητές για εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων.
 
Α. Οδηγίες-σενάρια προς τους διδάσκοντες: https://sfb.sites.upnet.gr/exams/
 
Β. Οδηγίες-σενάρια προς τους φοιτητές: https://sfb.sites.upnet.gr/students/
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ