“24 Μαίου 2020: Είδος διδασκαλίας από απόσταση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του Ακ. Έτους 2019-20 του ΤΗΜκΤΥ”

“24 Μαίου 2020: Είδος διδασκαλίας από απόσταση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του Ακ. Έτους 2019-20 του ΤΗΜκΤΥ”.

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο (ανανέωση 24/5/2020)

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ