ΕΠΕΙΓΟΝ!: Ανακοίνωση για την επικείμενη ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνονται οι τελετές ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και την Ανακοίνωση της Πρυτάνεως Καθηγήτριας κ. Β. Κυριαζοπούλου.

Επομένως, όλοι οι απόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές θα παραλάβουν τα πτυχία τους από την Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει η Γραμματεία. Οι πτυχιούχοι προσέρχονται στη Γραμματεία μόνοι τους χωρίς συνοδά μέλη. Ο ρυθμός προσέλευσης και ο αριθμός των πτυχιούχων θα καθοριστεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ