Ενημέρωση σχετικά με το νέο Κορωνοϊό Covid 19

Σχετικά με τον Κορωνοϊό Covid 19, παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του κεντρικού ιστότοπου του Πανεπιστημίουτ Πατρών στην διεύθυνση

http://www.upatras.gr/el/node/9061

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ