ΕΠΕΙΓΟΝ! Αναπληρώσεις μαθημάτων που χάθηκαν λόγω καταλήψεων (κενή εβδομάδα)

Αγαπητές/τοί Φοιτήτριες/τές,

Λόγω καταλήψεων χάθηκαν τα μαθήματα στις παρακάτω ημερομηνίες:

Πέμπτη, 14/11/19

Πέμπτη, 28/11/19

Παρασκευή, 29/11/19

Δευτέρα, 2/12/19

Παρασκευή, 6/12/19

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, τα μαθήματα που χάθηκαν σ΄αυτές τις ημερομηνίες θα μπορούν να αναπληρωθούν την (κενή) εβδομάδα 13/1/20-17/1/20, ως εξής:

Δευτέρα, 13/1/20 τα μαθήματα της Δευτέρας, 2/12/19

Τρίτη, 14/1/20 τα μαθήματα της Πέμπτης, 14/11/19              

Τετάρτη, 15/1/20 τα μαθήματα της Παρασκευής, 29/11/19

Πέμπτη, 16/1/20 τα μαθήματα της Πέμπτης, 28/11/19

Παρασκευή, 17/1/20 τα μαθήματα της Παρασκευής, 6/12/19


Σταύρος Α. Κουμπιάς

Πρόεδρος ΤΗΜ&ΤΥ 

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ