Λειτουργία Γραμματείας ΗΜΤΥ-Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι «...η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων

Επιπλέον, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Εγκύκλιο απαιτείται η τήρηση των υγειονομικών μέτρων στους χώρους των δημοσίων υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω,  οι ημέρες και οι ώρες θυρίδας της Γραμματείας είναι σε ισχύ ως εξής: Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη, 11:30-13:30

Η χρήση προστατευτικής μάσκας, κατά την είσοδό σας στο κτίριο, είναι υποχρεωτική.

Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ