Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κατά την είσοδο του κοινού στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η εξυπηρέτηση του κοινού στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό που εισέρχεται στο Τμήμα, υποχρεούται κατά την είσοδό του να επιδείξει: 
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  9  ή  
β)  πιστοποιητικό  νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό  COVID-19  (PCR  ή  rapid  test),  σύμφωνα  με  την  παρ.  3 του  άρθρου  9.  
Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  επιδεικνύονται  είτε  εκτυπωμένα από  την  ψηφιακή  πλατφόρμα  www.gov.gr  είτε ηλεκτρονικά  μέσω  κινητής  συσκευής  του ατόμου                                                                                                                      
 
Από τη Γραμματεία
© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ