Γιαννακόπουλος Γαβριήλ
Ομότιμος ΚαθηγητήςΓιαννακόπουλος ΓαβριήλΤομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Dipl.-El.-Eng,
Dr.-El.-Eng. (Patras Univ.)

Google Scholar

O Γαβριήλ B. Γιαννακόπουλος έλαβε το Δίπλωμα Hλεκτρολόγου Mηχανικού το 1975 και το Διδακτορικό το 1978 αμφότερα από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Eίναι Kαθηγητής του Tομέα Συστημάτων Hλεκτρικής Eνέργειας του Tμήματος Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Tεχνολογίας Yπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάλυση και ο έλεγχος των συστημάτων μεταφοράς με συνεχές ρεύμα (HVDC), η δυναμική εξομοίωση και η μελέτη συστημάτων εναλλασσομένου / συνεχούς ρεύματος, ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων καθώς και συστημάτων αιολικής ενέργειας. Ασχολήθηκε επίσης με τα ευέλικτα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (FACTS) και τις συσκευές ποιότητας ισχύος (CP). Eχει δημοσιεύσει περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια, 7 τεχνικές αναφορές και 4 βιβλία. Eίναι πρεσβύτερο (senior) μέλος του IEEE. 


Full CV in pdf format.

ΠPOΣΦATEΣ ANTIΠPOΣΩΠEYTIKEΣ ΔHMOΣIEYΣEIΣ 


1.Ν. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Embedded Wind Turbine Generation into AC Weak Distribution Grids”, Wind Engineering Journal, Special issue, Vol. 26, No. 6, pp. 397-409, 2002.
2.N. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Embedded wind turbine generation to weak distribution AC grid”, Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MED POWER 2002, Athens, November 4-6, 2002, pn 134.
3.T.D. Vrionis, X. I. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Fuzzy Logic Control for a VSC-based HVDC Link connecting Wind Farms to Weak Systems”, Proc. of the IEEE ISAP Conference 2003, 31 August – 3 September, Lemnos, Geece, ISAP03/054.
4. N. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Control of Variable Speed Wind Turbine for Integration to Weak AC grid”, Proc. of the IEEE ISAP Conference 2003, 31 August – 3 September, Lemnos, Greece, ISAP03/051.
5. X. I. Koutiva, T. D. Vrionis, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Neuro-fuzzy control of an HVDC link based on VSCs”, 10th European Conference on Power Electronics and Applications, 2-4 September 2003, Toulouse, France, pp. P.1-P.10, ISBN: 90-75815-07-7.
6.T. D. Vrionis, X. I. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Study of an HVDC Link Based on VSCs Using a Fuzzy Control System”, 2003 IEEE Bologna PowerTech Proceedings, June 23-26, Bologna, Italy, pn 462.
7.T. Vrionis, X. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Application of Computational Intelligence to the Control System of an HVDC Link Based on VSCs”, Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MED POWER 2004, Lemessos Cyprus, MED04/CH24.
8.X. Koutiva, T. Vrionis, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Application of Adaptive Fuzzy Control for the mitigation of fault disturbances in an HVDC link based on VSCs”, WSEAS Transactions on Systems, Issue 8, Vol. 4, pp. 1354-1362, August 2005.
9.X. Koutiva, T. Vrionis, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “A hierarchical control system of an HVDC link based on VSCs for limitation of fault disturbances”, Proc. of the 5th WSEAS Inter. Conference on Power Systems and Electromagnetic Compatibility, Corfu, Greece, August 2005, pp. 334-339.
10.X. I. Koutiva, T. D. Vrionis, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Fault response of an HVDC link based on VSCs using adaptive fuzzy control systems”, Proc. of CIGRE Symposium on Power Systems with Dispersed Generation, 13-16 April 2005, Athens, Greece, session 1b, pn 118.
11.X. Koutiva, T. Vrionis, N. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Optimal Integration of an Offshore Wind Farm to a Weak ac Grid”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 21, No 2, pp.987-994, April 2006.
12.Ν. Α. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “An Autonomous System Supplied only by a Pitch-Controlled Variable-Speed Wind Turbine”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 22, No. 2, pp. 325-331, June 2007.
13.T. Vrionis, X. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Control of an HVDC link connecting a Wind Farm to the Grid for Fault Ride-Through Enhancement”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 4, pp.2039-2047, November 2007. 

 

Ιστοσελίδα:     http://www.psl.ece.upatras.gr
     
e-mail:   g.b.giannakopoulos@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +30-2610-996402
     
fax:   +30 2610-996803
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Δευτέρα 12:00-14:00
Πέμπτη 12:00-13:00
     
Τοποθεσία
 
 

 

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ