Φακωτάκης Νίκος
Ομότιμος ΚαθηγητήςΦακωτάκης ΝίκοςΤομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
B.Sc. (Univ. of London)
M.Sc. (UMIST)
Dr.-El.-Eng. (University of Patras)

Google Scholar Google Scholar

Πλήρες βιογραφικό

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
(Νευρωνικά Δίκτυα, HMM, DTW) 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ
(Αναγνώριση Ομιλητή, Αναγνώριση/Κατανόηση Ομιλίας, Σύνθεση, Κωδικοποίηση Ομιλίας, κλπ)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

Ιστοσελίδα:     http://www.wcl.ece.upatras.gr
     
e-mail:   fakotaki@upatras.gr
     
τηλ:    +30-2610-996473
     
fax:    +30-2610-997336
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Τετάρτη 10-12
Πέμπτη 10-12
     
Τοποθεσία
 
 
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ