Ιστοσελίδα:     http://www.ics.ece.upatras.gr/people/ioannis-kouretas/
     
e-mail:   kouretas@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +30-2610-997220
     
fax:    
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
   
     
Γραφείο:    
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ