Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η.&Υ.)

Τομεας Ηλεκτρονικης και Υπολογιστων (Η.&Υ.)
Διευθυντής Τομέα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Βασίλης Παλιουράς Τομεας Ηλεκτρονικης και Υπολογιστων (Η.&Υ.)Τοποθεσία: Κτίριο Ηλεκτρολόγων-2ος όροφος, Κτίριο Επέκτασης-1ος Όροφος
Παρουσίαση Τομέα
Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στην ηλεκτρονική και στους υπολογιστές. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα βρίσκονται στις περιοχές: Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων. Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική, Αναλογικά και ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας με υπολογιστή. Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά. Μικροϋπολογιστές. Προγραμματισμός υπολογιστών. Συστήματα Υπολογιστών. Λειτουργικά Συστήματα. Βάσεις Δεδομένων. Δίκτυα Υπολογιστών. Γλώσσες δομημένου προγραμματισμού. Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού. Εφαρμογές οπτικοηλεκτρονικής. Στον Τομέα Η & Υ είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας, Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών.

Ο Τομέας Η.&Υ. διαθέτει τα ακόλουθα εργαστήρια:

Laboratory

Location: E&CE Building, 2nd Floor

Tel: +302610 997284

Director: Birbas Alexios, Professor

Laboratory

Location: E&CE Building, 2nd Floor

Tel: +302610 996821 +302610 996439

Director: Odysseas Koufopavlou, Professor

 

Laboratory

Location: E&CE Building, 2nd Floor

Tel: +302610 996439 , fax +302610996820

Director: Efthymios Housos, Professor

 

 

Laboratory

Location: New E&CE Building, 1st Floor S

Tel: +302610 996898, +302610 996435

 Fax +302610996898

Director: 

Faculty: Nikolaos Avouris, Professor

 

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ