Σύμβουλος Καθηγητής

,tutor

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 το ΤΗΜ&ΤΥ καθιερώνει, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή.

Μπορείτε να δείτε τον σχετικό κανονισμό και τον κατάλογο των πρωτοετών φοιτητών ανά Σύμβουλο Καθηγητή.

 
© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ