Φοιτητική Λέσχη

Η Φοιτητική Λέσχη στεγάζεται στο ισόγειο του Α’ κτιρίου του Πανεπιστημίου. (Τηλ.: 2610992962, 2610997547)

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται δωρεάν σίτιση υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.8.3.

Η υποβολή των αιτήσεων στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες από την 1-9-2012 έως 30-6-2013, μη συμπεριλαμβανομένων των περιόδων διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Όλοι οι δικαιούμενοι/ες δωρεάν σιτίσεως φοιτητές/τριες θα σιτίζονται στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας (Πανεπιστημιούπολη), με μόνη την επίδειξη της ειδικής κάρτας σίτισης, που θα χορηγήσει η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Η σίτιση περιλαμβάνει πρωινό μεσημβρινό βραδινό φαγητό.

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ