Πέμπτη, 17 10 2019

Χαιρετισμός του Προέδρου

 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ζωή 50 χρόνων, σήμερα, δε, είναι το μεγαλύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, διαθέτοντας εξαιρετικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Το Τμήμα μας σήμερα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει αξιολογηθεί πρόσφατα και στο παρελθόν από ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι αναγνώρισαν την υψηλή ποιότητα του παρεχομένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Το σύστημα QS World Ranking/Top Universities (http://www.topuniversities.com/), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, αξιολόγησε το Τμήμα μας και το κατέταξε μεταξύ των επικρατεστέρων συναφών Τμήματων στην παγκόσμια ακαδημαϊκή ελίτ (global elite), μεταξυ των 300-400 καλύτερων Τμήματων διεθνώς (μετά από αξιολόγηση περίπου συνολικά 15.539 προγραμμάτων-Τμημάτων διεθνώς).

Είναι γνωστό ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο συγκλονιστικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Το Τμήμα μας, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και  με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις  φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα, του ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στους φοιτητές του. Από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι ριζικά αναδιαρθρωμένο και βελτιωμένο σε σχέση με το παρελθόν.

Η σημερινή πραγματικότητα για την φυσιογνωμία του Τμήματός μας αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου 2017-2018, που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο των φοιτητών του Τμήματος, ιδίως των πρωτοετών. Περιλαμβάνει το πενταετές πρόγραμμα και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, την περίληψη της ύλης κάθε μαθήματος, τον κανονισμό και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και πλήθος από ευρύτερες πληροφορίες για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα, τη φοιτητική μέριμνα, τις χορηγούμενες υποτροφίες κ.λπ.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται σε δέκα διδακτικά εξάμηνα. Στα τρία πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 6ο) οι σπουδές (κορμού) είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμο και μάθημα παιδαγωγικού/πολιτιστικού/οικονομικού περιεχομένου που επιλέγεται από λίστα σχετικών μαθημάτων καθώς και 1 μάθημα ξένης γλώσσας. Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 7ο έως και 10ο) οι σπουδές είναι σπουδές ειδίκευσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν από τους Τομείς του Τμήματος επιστημονικές κατευθύνσεις με κύριο σκοπό να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις  χωρίς, όμως, να στερεί από τους φοιτητές τη δυνατότητα να ικανοποιούν και τις ευρύτερες προσωπικές επιστημονικές επιλογές τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας η οποία εκπονείται κατά τα τελευταία εξάμηνα σπουδών και η οποία είναι ισοδύναμη ενός Master of Science, δεδομένου ότι ήδη κατοχυρώθηκε νομικά η ισοτιμία των διπλωμάτων των Πολυτεχνικών Σχολών με διπλώματα Master of Science πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Σημαντική παράμετρος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, όμως, είναι και οι κανόνες που την διέπουν. Υιοθετώντας τις αρχές και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας είναι συμβατό με αυτό το σύστημα. Είναι δυνατή, συνεπώς, η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Σε αυτό το πρόγραμμα εγγράφονται μετά από επιλογή σε εξαμηνιαία βάση φοιτητές με δίπλωμα ή πτυχίο από περιοχές κυρίως τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται αρχικά στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το δίπλωμα ή πτυχίο που κατέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και στην συνέχεια στην εκπόνηση πρωτότυπης ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη διδακτορικής διατριβής, η οποία εξετάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως τα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)» και  «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών (ΣΕΣΕ)». Ως επισπεύδον τμήμα οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μαζί με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και οι Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της» και από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική/Biomedical Engineering».

Το Τμήμα διαθέτει  ιδιαίτερα αξιόλογα μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), διοικητικού προσωπικού και επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και περίπου 1800 ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τέλος, σημειώνεται ότι η διοικητική λειτουργία του Τμήματος βασίζεται σε ένα προηγμένο σύστημα μηχανοργάνωσης που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διοικητικές υπηρεσίες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το προσωπικό, την διάρθρωση, τους κανονισμούς σπουδών, τα μαθήματα κλπ. του Τμήματος μας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ece.upatras.gr

 

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές

Ως Πρόεδρος του Τμήματος, σας διαβεβαιώ ότι ο σταθερός και συνεχής στόχος του Τμήματος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προ- και μετα-πτυχιακών σπουδών που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις στις νέες και νέους επιστήμονές μας για την μελλοντική τους ζωή.

Σας εύχομαι από καρδιάς μια ευτυχισμένη και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά.

 

Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς

Πρόεδρος

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

κατά τη διετία 1.11.2015 - 31.11.2017

 

Πάτρα,  Σεπτέμβριος 2017