Πέμπτη, 17 10 2019

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Γενικά

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
Κωδικός:  22Γ701
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο
Ιστοσελίδα:  http://www.csl.ece.upatras.gr/domes/
eclass:  http://eclass.upatras.gr/courses/EE698/

Περιγραφή

Θεμελιώδεις δομές δεδομένων: Εισαγωγή, Αναπαράσταση των δομών πίνακα, εγγραφής και συνόλου, Ακολουθία, Αναζήτηση. Ταξινόμηση: Εισαγωγή, Ταξινόμηση πινάκων, Εξελιγμένες μέθοδοι ταξινόμησης, Ταξινόμηση ακολουθιών. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δυναμικές δομές πληροφοριών: Αναδρομικοί τύποι δεδομένων, Δείκτες, Γραμμικές λίστες, Δομές δέντρου, Ισορροπημένα δέντρα, Βέλτιστα δέντρα αναζήτησης. Μετασχηματισμοί κλειδιών (Κατακερματισμός).

Διδάσκοντες

Χούσος Ευθύμιος