Παρασκευή, 18 10 2019

Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

Γενικά

 
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
 
Κωδικός:  ECE_Y608
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  6ο
Ιστοσελίδα:   http://www.csl.ece.upatras.gr/domes/
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE698/

Περιγραφή

 

Θεμελιώδεις δομές δεδομένων: Εισαγωγή, Αναπαράσταση των δομών πίνακα, εγγραφής και συνόλου, Ακολουθία, Αναζήτηση. Ταξινόμηση: Εισαγωγή, Ταξινόμηση πινάκων, Εξελιγμένες μέθοδοι ταξινόμησης, Ταξινόμηση ακολουθιών. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δυναμικές δομές πληροφοριών: Αναδρομικοί τύποι δεδομένων, Δείκτες, Γραμμικές λίστες, Δομές δέντρου, Ισορροπημένα δέντρα, Βέλτιστα δέντρα αναζήτησης. Μετασχηματισμοί κλειδιών (Κατακερματισμός).

Διδάσκοντες

 
Χούσος Ευθύμιος