Τρίτη, 20 02 2018

Επιτροπές Τμήματος 2017-2018

 

 • Επιτροπή Συντονισμού του έργου του Τμήματος (άτυπο ΔΣ):
 1. Κουμπιάς Σταύρος, Πρόεδρος Τμήματος (συντονιστής)  και οι Δ/ντές Τομέων:
 2. Αλεξανδρίδη  Αντώνιο, 
 3. Κούσουλα  Νικόλαο, 
 4. Φακωτάκη  Νικόλαο και 
 5. Χούσο Ευθύμιο.
 • Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
 1. Αντωνακόπουλος Θεόδωρος (Διευθυντής), 
 2. Σκόδρας Αθανάσιος, 
 3. Καλύβας Γρηγόριος,
 4. Σβάρνας Παναγιώτης και
 5. Μουστάκας Κωνσταντίνος.
 • Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών:
 1. Δενάζης Σπυρίδων (συντονιστής), 
 2. Κούσουλας Νικόλαος, 
 3. Μπίρμπας Αλέξιος,
 4. Γιαννακόπουλος  Γαβριήλ,
 5. Καλαντώνης Βασίλειος και
 6. Κουμπιάς Σταύρος.
 • OMEA:
 1. Αβούρης Νικόλαος (πρόεδρος),
 2. Γιαννακόπουλος Γαβριήλ, 
 3. Αλεξανδρίδης Αντώνιος,
 4. Κούσουλας  Νικόλαος, 
 5. Φακωτάκης  Νικόλαος ,
 6. Χούσος Ευθύμιος,
 7. Δασκαλάκη Σοφία,  και
 8. Σγάρμπας Κυριάκος.
 • Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:
 1. Κούσουλας Νικόλαος (συντονιστής),
 2. Γιαννακόπουλος Γαβριήλ
 3. Μητρονίκας  Επαμεινώνδας και 
 4. Θεοδωρίδης Γεώργιος.
 • Επιτροπή Επικουρικού Έργου: 
 1. Τατάκης Εμμανουήλ (συντονιστής),
 2. Μαρκάκης Μιχαήλ, 
 3. Παλιουράς  Βασίλειος,  
 4. Βοβός Παναγής και 
 5. Στυλιανάκης Βασίλειος.
 • Επιτροπή για την ακαδημαϊκή συνέργεια μεταξύ των Τμημάτων Η&ΤΥ και ΜΥ&Π:
 1. Βοβός  Νικόλαος  (συντονιστής),
 2. Κουμπιάς Σταύρος και
 3. Φακωτάκης Νικόλαος
 4. Τζες Αντώνιος
 5. Μουστακίδης Γεώργιος
 • Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας:
 1. Πυργιώτη Ελευθερία (συντονίστρια),
 2. Βοβός Παναγής και 
 3. Τσιπιανίτης  Δημήτριος.
 • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
 1. Καππάτου Τζόγια (συντονίστρια),
 2. Τζες Αντώνιος
 3. Λυμπερόπουλος Δημήτριος και
 4. Μπίρμπας Μιχαήλ.
 • Επιτροπή Ιστοσελίδας και Αρχείου:
 1. Αβούρης Νικόλαος ( συντονιστής),
 2. Δενάζης Σπύρος,
 3. Μουστάκας Κωνσταντίνος
 4. Θωμόπουλος Γεώργιος.
 • Επιτροπή  Κτιριακών Υποδομών:
 1. Βοβός Νικόλαος (συντονιστής),
 2. Αβούρης Νικόλαος,
 3. Αντωνακόπουλος  Θεόδωρος.
 • Επιτροπή Erasmus:
 1. Λογοθέτης Μιχαήλ (συντονιστής)και
 2. Κουκιάς Μιχαήλ.
 • Επιτροπή  Σύνταξης και Επιμέλειας Οδηγού Σπουδών:
 1. Γιαννακόπουλο Γαβριήλ (συντονιστής),
 2. Αβούρης Νικόλαος,
 3. Λογοθέτης Μιχαήλ,
 4. Μουστάκας  Κωνσταντίνος και
 5. Βοβός Παναγής.
 • Επιτροπή εξωστρέφειας του Τμήματος και εύρεσης κεφαλαίων χρηματοδότησης.
 1. Σταύρος Κουμπιάς (Πρόεδρος Τμήματος)
 2. Αλεξανδρίδης Αντώνιος,
 3. Τζες Αντώνιος,
 4. Αντωνακόπουλος Θεόδωρος,
 5. Σερπάνος Δημήτριος,
 6. Δενάζης Σπυρίδων
 7. Μουστάκας Κωνσταντίνος και
 8. Μπίρμπας Αλέξιος

 

 • Συμβουλευτική Επιτροπή για Έκτακτες Καταστάσεις.
 1. Σταύρος Κουμπιάς (Πρόεδρος Τμήματος)
 2. Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Αν. Πρόεδρος)
 3. Γρουμπός Πέτρος,
 4. Βοβός Νικόλαος,
 5. Τζες Αντώνιος,
 6. Γιαννακόπουλος Γαβριήλ,
 7. Φακωτακης Νικόλαος
 • Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων.
 1. Παναγής Βοβός (συντονιστής)
 2. Δερματάς Ευάγγελος
 3. Δασκαλάκη Σοφία

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2016 ΗΜ&ΤΥ

   
       

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

     

Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη

     

Νικόλαος Βοβός

Ελευθερία Πυργιώτη

Επαμεινώνδας Μητρονίκας

 

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη

     

Αντώνιος Αλεξανδρίδης

Παναγής Βοβός

Θωμάς Ζαχαρίας

 

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη

     

Αντώνιος Αλεξανδρίδης

Κωνσταντίνος Πέτρου

Θωμάς Ζαχαρίας

 

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη

     

Εμμανουήλ Τατάκης

Ελευθερία Πυργιώτη

Παναγής Βοβός

 
       
       

Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου

     

Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη

     

Νικόλαος Κούσουλας

Πέτρος Γρουμπός

Σταμάτιος Μάνεσης

 

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη

     

Αθανάσιος Σκόδρας

Δημοσθένης Καζάκος

Δημήτριος Τσιπιανίτης

 

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη

     

Νικόλαος Κούσουλας

Πέτρος Γρουμπός

Σταμάτιος Μάνεσης

 

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη

     

Αθανάσιος Σκόδρας

Δημοσθένης Καζάκος

Δημήτριος Τσιπιανίτης

 
       
       

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών

     

Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη

     

Ευθύμιος Χούσος

Σταύρος Κουμπιάς

Οδυσσέας Κουφοπαύλου

 

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη

     

Μιχαήλ  Μπίρμπας

Γεώργιος Θεοδωρίδης

Βασίλειος Παλιουράς

 

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη

     

Ευθύμιος Χούσος

Σταύρος Κουμπιάς

Οδυσσέας Κουφοπαύλου

 

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη

     

Γεώργιος Θεοδωρίδης

Ιωάννης Γιαλελής

Πολυξένη Σταθοπούλου

 
       
       

Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας

   

Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη

     

Νικόλαος Φακωτάκης

Σταύρος Κωτσόπουλος

Θεόδωρος Αντωνακόπουλος

 

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη

     

Ιωάννης Μουρτζόπουλος

Δημήτριος Λυμπερόπουλος

ΕυάγγελοςΔερματάς

 

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη

     

Νικόλαος Φακωτάκης

Μιχάλης Κουκιάς

Κωνσταντίνος Μουστάκας

 

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη

     

Σοφία Αντωνακοπούλου

Μιχάλης Λογοθέτης

Σταύρος Κωτσόπουλος

 

Σπύρος Δενάζης

Ευάγγελος Δερματάς

Κυριάκος Σγάρμπας

 
       

Εργαστήρια Τμήματος (ΨΕΣΕ,ΚΥΠΕΣ), Ηλεκτροτεχνείο & Γραμματεία

   

Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη

   

Ζωή Ντότσικα

ΟδυσσέαςΚουφοπαύλου

Δημήτριος Τσιπιανίτης

 

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη

     

Ευγενία Μπάρκουλα

Γεώργιος Θωμόπουλος

Βασίλειος Παλιουράς

 

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη

     

Ζωή Ντότσικα

Οδυσσέας Κουφοπαύλου

Βασίλειος Παλιουράς

 

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη

     

Ευγενία Μπάρκουλα

Γεώργιος Θωμόπουλος

Δημήτριος Τσιπιανίτης