Παρασκευή, 21 07 2017

Επιτροπές Τμήματος 2015-2016

 

Επιτροπή Συντονισμού του έργου του Τμήματος (άτυπο ΔΣ):

 • Κουμπιάς Σταύρος, Πρόεδρος Τμήματος (συντονιστής)  

και οι Δ/ντές Τομέων:

 • Αλεξανδρίδης Αντώνιος,      
 • Κούσουλας Νικόλαος,      
 • Φακωτάκης Νικόλαος και
 • Χούσος Ευθύμιος.

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών:

 • Δενάζης Σπυρίδων (συντονιστής),
 • Κούσουλας Νικόλαος,
 • Μπίρμπας Αλέξιος,
 • Γιαννακόπουλος Γαβριήλ,
 • Καλαντώνης Βασίλειος και
 • Κουμπιάς Σταύρος.

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Αντωνακόπουλος Θεόδωρος (Πρόεδρος),
 • Αλεξανδρίδης Αντώνιο,      
 • Τζες Αντωνιος,
 • Καλυβας Γρηγόριος

OMEA:

 • Αβούρης Νικόλαος (πρόεδρος),
 • Γιαννακόπουλος Γαβριήλ,
 • Αλεξανδρίδης Αντώνιος,
 • Κούσουλας Νικόλαος,
 • Φακωτάκης Νικόλαος ,
 • Χούσος Ευθύμιος,
 • Δασκαλάκη Σοφία, και
 • Σγάρμπας Κυριάκος.

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:

 • Κούσουλας Νικόλαος (συντονιστής),
 • Μητρονίκας Επαμεινώνδας και
 • Θεοδωρίδης Γεώργιος.

Επιτροπή Επικουρικού Έργου:

 • Τατάκης Εμμανουήλ (συντονιστής),
 • Μαρκάκης Μιχαήλ,
 • Παλιουράς       Βασίλειος,  
 • Βοβός Παναγής και
 • Στυλιανάκης Βασίλειος.

Επιτροπή για την ακαδημαϊκή συνέργεια μεταξύ τωνΤμημάτων Η&ΤΥ και ΜΥ&Π:

 • Βοβός       Νικόλαος (συντονιστής),
 • Κουμπιάς Σταύρος και
 • Φακωτάκης Νικόλαος
 • Τζες Αντώνιος
 • Μουστακίδης Γεώργιος

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας:

 • Πυργιώτη Ελευθερία (συντονίστρια),
 • Βοβός Παναγής και
 • Τσιπιανίτης Δημήτριος.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:

 • Καππάτου Τζόγια (συντονίστρια),
 • Λυμπερόπουλος Δημήτριος
 • Τζες Αντώνιος
 • Μπίρμπας Μιχαήλ.

Επιτροπή Ιστοσελίδας και Αρχείου:

 • Αβούρης Νικόλαος ( συντονιστής),
 • Δενάζης Σπύρος,
 • Μουστάκας Κωνσταντίνος και
 • Θωμόπουλος Γεώργιος.

Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών:

 • Βοβός Νικόλαος (συντονιστής),
 • Αβούρης Νικόλαος,
 • Αντωνακόπουλος Θεόδωρος.

Επιτροπή Erasmus:

 • Λογοθέτης Μιχαήλ (συντονιστής) και
 • Κουκιάς Μιχαήλ.

Επιτροπή Σύνταξης και Επιμέλειας Οδηγού Σπουδών:

 • Γιαννακόπουλο Γαβριήλ (συντονιστής),
 • Αβούρης Νικόλαος,
 • Λογοθέτης Μιχαήλ,
 • Σώρας Κωνσταντίνος,
 • Μουστάκας Κωνσταντίνος και
 • Βοβός Παναγής.

Επιτροπή εξωστρέφειας του Τμήματος και εύρεσης κεφαλαίων χρηματοδότησης.

 • Σταύρος Κουμπιάς (Πρόεδρος Τμήματος)
 • Τζες Αντώνιος,
 • Αντωνακόπουλος Θεόδωρος,
 • Σερπάνος Δημήτριος,
 • Δενάζης Σπυρίδων
 • Μουστάκας Κωνσταντίνος και
 • ΜπίρμπαςΑλέξιος

Συμβουλευτική Επιτροπή για Έκτακτες Καταστάσεις.

 • Σταύρος Κουμπιάς (Πρόεδρος Τμήματος)
 • Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Αν. Πρόεδρος)
 • Γρουμπός Πέτρος,
 • Βοβός Νικόλαος,
 • Τζες Αντώνιος,
 • Γιαννακόπουλος Γαβριήλ,
 • Φακωτακης Νικόλαος

Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων ορίζεται ο κ. Αντωνακόπουλος.