Πέμπτη, 17 10 2019

Παράλληλη/ Κατανεμημένη Επεξεργασία και Εφαρμογές

Γενικά


Παράληλη /Κατανεμημένη Επεξεργασία και Εφαρμογές
Κωδικός:  22ΜΜ015
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

 

Περιγραφή

Παράλληλη επεξεργασία και αλγόριθμοι για παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων. Υπολογιστικά συστήματα πλέγματος (GRIDS). Διαδικασία πρόσβασης σε υπολογιστικά πλέγματα, διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών και αποθήκευσης πληροφοριών. Συγχρονισμός κατανεμημένων διεργασιών. Υπηρεσίες διαδικτύου και πλέγματος. Προγραμματισμός για παράλληλα/κατανεμημένα συστήματα.

Διδάσκοντες

 

Χούσος Ευθύμιος