Τετάρτη, 13 11 2019

Παράλληλη / Κατανεμημένη Επεξεργασία & Εφαρμογές

Γενικά

 
Παράλληλη / Κατανεμημένη Επεξεργασία & Εφαρμογές
 
Κωδικός:  ECE_Γ911
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

Περιγραφή

     Παράλληλη επεξεργασία και αλγόριθμοι για παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων. Υπολογιστικά συστήματα πλέγματος (GRIDS). Διαδικασία πρόσβασης σε υπολογιστικά πλέγματα, διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών και αποθήκευσης πληροφοριών. Συγχρονισμός κατανεμημένων διεργασιών. Υπηρεσίες διαδικτύου και πλέγματος. Προγραμματισμός για παράλληλα/κατανεμημένα συστήματα

 

Διδάσκοντες

 
Χούσος Ευθύμιος