Παρασκευή, 18 10 2019

Εργαστηριακό Μάθημα Αναλογικού και Ψηφιακού Ελέγχου I

Γενικά

 
Εργαστηριακό Μάθημα Αναλογικού και Ψηφιακού Ελέγχου I
 
Κωδικός:  22Δ7Ε1
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο

Περιγραφή

     Το εργαστήριο είναι μια εισαγωγή στο λογισμικό Labview το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιομηχανία σαν σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και σχεδίαση πολλαπλών εφαρμογών. Η εκμάθηση του προγραμματισμού επιτυγχάνεται με την εκτέλεση έξη ασκήσεων με περιεχόμενα: εισαγωγή στο λογισμικό Labview, βασικές αρχές, εφαρμογές Ι/Ο, αναγνώριση συστήματος στο χρόνο και με την απόκριση συχνότητας, υλοποίηση ελεγκτών on/off , PID και ανατροφοδότησης κατάστασης, σχεδιασμός ψηφιακών βολτομέτρων και μετασχηματισμός Fourier σημάτων.

 

Διδάσκοντες

 
Σκόδρας Αθανάσιος
Καζάκος Δημοσθένης