Τετάρτη, 13 11 2019

Μέλη ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου του Princeton-ΗΠΑ, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Dalian-Κίνα, του Πανεπιστημίου του Colorado-ΗΠΑ, του Πολυτεχνείου του Worcester-ΗΠΑ και της εταιρείας Tech-X Corporation-ΗΠΑ, ανέπτυξαν ένα αριθμητικό εργαλείο ονόματι GMNHIS (Global Model for Negative Ion Sources) για πρόβλεψη της παραγωγής αρνητικών ιόντων υδρογόνου (Η-) σε πηγές προορισμένες για θερμοπυρηνικούς αντιδραστήρες όπως ο ITER.

Ο κώδικας επιβεβαιώθηκε από πειραματικά δεδομένα τα οποία ελήφθησαν στην πηγή αρνητικών ιόντων "Προμηθέας Ι" του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του ΤΗΜΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η από κοινού δημοσίευση με τίτλο "Benchmarking and validation of global model code for negative hydrogen ion sources" (accepted on October 2018) στο περιοδικό Physics of Plasmas του American Institute of Physics επιλέχθηκε από τον Editor του περιοδικού ως μία εκ των εξεχουσών (Editor's Pick).


 Ο Δρ. Ευάγγελος Ελευθερίου, διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επίτιμος Διδάκτορας της Πολυτεχνικής σχολής κατόπιν προτάσεως του Τμήματος, εξελέγη μέλος της National Academy of Engineering των ΗΠΑ,  μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής διάκρισηγια έναν μηχανικό (http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/honoris-causa/144-prosopiko/artmelidep/honoris-casa/1487-eleftheriou.html). 

Η εκλογή αυτή αφορά την αναγνώριση της συνεισφοράς του κ. Ελευθερίου στην εξέλιξη της επιστήμης σε σημαντικούς τεχνολογικούς τομείς  και είναι ιδιαίτερα τιμητική τόσο για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, όσο και για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

https://www.nae.edu/178117.aspx
Eleftheriou, Evangelos S., IBM Fellow and senior manager, Cloud and Computing Infrastructure, Zürich Research Laboratory, IBM Corp., Zürich, Switzerland.  For contributions to digital storage and nanopositioning technologies, as implemented in hard disk-, tape-, and phase-change memory storage systems.


 

UPSat - O πρώτος Ελληνικός open source Νανο-Δορυφόρος (http://www.upatras.gr/el/node/6761)

Η ομάδα UPSat δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2008 από υποψήφιους διδάκτορες και προπτυχιακούς φοιτητές του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών) υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Βασίλη ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Έχοντας ως στόχο το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πλήρη δοκιμή ενός ελληνικής κατασκευής νανο-δορυφόρου, η αρχική ομάδα επεκτάθηκε, προκειμένου να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του εγχειρήματος, και σε αυτή συμπεριελήφθησαν 3 Εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών: το Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμού υπό τον καθηγητή Αντώνη ΤΖΕ, το Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας υπό τον καθηγητή Μανώλη ΤΑΤΑΚΗ και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Ηλεκτρονικών υπό τον καθηγητή Γρηγόρη ΚΑΛΥΒΑ.
Όταν την άνοιξη του 2012 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα QB50, η ομάδα προετοίμασε και υπέβαλε την πρόταση του UPSat που επελέγη ανάμεσα σε 84 προτάσεις που υπεβλήθησαν.   
Από τη στιγμή που ενεκρίθη η πρόταση της ομάδας για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα QB50 (το φθινόπωρο του 2012), ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η κατασκευή των πρωτοτύπων υποσυστημάτων του νανο-δορυφόρου από την ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ομάδα του UPSat πέρασε με επιτυχία το Preliminary Design Review (PDR), το Critical Design Review (CDR) και Test Readiness Review (TRR) για τα υποσυστήματα.

Η αποστολή QB50 (FP7-EU project)

Η αποστολή QB50 αποτελεί το αντικείμενο ενός ερευνητικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP 7 Space) με συντονιστή το Von Karman Institute (Belgium). Προβλέπει την κατασκευή, τον εξοπλισμό με κατάλληλα μετρητικά συστήματα, την εκτόξευση και την επιχειρησιακή λειτουργία ενός συγκροτήματος 50 νανοδορυφόρων διαστάσεων 10x10x20 cm3 (Double-Unit CubeSat) που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και τη μελέτη της κατώτερης θερμόσφαιρας (200-380 km από την επιφάνεια της γης).

Τα υποσυστήματα

Όλα τα υποσυστήματα του νανοδορυφόρου UPSat σχεδιάστηκαν από την αρχή, κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και προγραμματίστηκαν από τα μέλη της ομάδας (φοιτητές και νέοι μηχανικοί) εκπληρώνοντας όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αποστολής QB50. Η χρήση έτοιμων (Commercial Off The Self) υποσυστημάτων περιορίστηκε στο ελάχιστο και έγινε αγορά μόνο όπου ήταν απαραίτητο (φωτοβολταϊκά πάνελ, GPS και κάμερα).

Οι δοκιμές

Το Vibration Campaign (προσομοίωση των συνθηκών εκτόξευσης) πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ - http://www.haicorp.com/el/ (link is external)) και για τις ανάγκες των τεστ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια ενδιάμεση δομή (Test-POD) για την κατάλληλη προσάρτηση του CubeSat στη βάση ταλάντωσης. Τα απαιτούμενα τεστ Ιδιοσυχνοτήτων (Resonance), Τυχαίας και Ημιτονοειδούς ταλάντωσης (Sine and Random Vibration) και Ψευδο-στατικής φόρτισης (Quasi-Static) ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στα τέλη Ιουνίου 2016.
Συνέχεια είχε το T-VAC campaign (προσομοίωση των συνθηκών λειτουργίας) που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, σε θάλαμο κενού ψύξης - θέρμανσης, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο. Οι θερμικές δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στα μέσα Ιουλίου 2016.
Τέλος, ο UPSat πέρασε με επιτυχία όλα τα απαραίτητα Functional Tests, κατά τα οποία επιβεβαιώθηκε η σωστή λειτουργία όλων των εσωτερικών υποσυστημάτων καθώς και του Science Unit και έκλεισε με επιτυχία την φάση Flight Readiness Review και θεωρήθηκε έτοιμος για παράδοση.

Η παράδοση και η εκτόξευση

Το πρώτο σημαντικό βήμα για την εκτόξευση του UPSat  έλαβε χώρα την 18η Αυγούστου 2016 στο Delft της Ολλανδίας με την επιτυχή παράδοση του UPSat στην εταιρεία Innovative Solutions In Space (ISISpace). Η παράδοση του UPSat ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη και χωρις κανένα πρόβλημα παράδοση που έγινε στην ISISpace, στο πλαίσιο του προγράμματος QB50. Δύο μέλη τις ομάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Von Karman και τους μηχανικούς της ISISpace ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις διαδικασίες ελέγχου και παράδοσης, προκειμένου να επιτρέψουν την ενσωμάτωση του UPSat στο σύστημα εκτόξευσης της NanoRacks.
Η ενσωμάτωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2016 και όλοι οι νανοδορυφόροι μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις τις NanoRacks στην Αμερική και έπειτα στο  NASA's Kennedy Space Center, όπου στις 14 Φλεβάρη 2017 έγινε η τελική πλέον ενσωμάτωση στο Cygnus cargo module και τέλος στον πύραυλο εκτόξευσης ATLAS V.
Η εκτόξευση της αποστολής ΟΑ-7 (Orbital ATK’s seventh commercial resupply services mission) πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2017 από το ακρωτήριο Canaveral, ενώ η προσάρτηση του Cygnus Cargo module στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) αναμένεται στις 22 Απριλίου. Οι νανοδορυφόροι, θα μπουν σε τροχιά λίγες στις αρχές Μαΐου 2017 (8 ή 15 Μαΐου) .

Η φιλοσοφία open source

Ο νανοδορυφόρος UPSat πέραν της πρωτιάς που κατέχει ως ο πρώτος Ελληνικός Νανοδορυφόρος, ‘ελληνικής κατασκευής’ (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στην Ελλάδα από Έλληνες φοιτητές και μηχανικούς) είναι και ο πρώτος open-source δορυφόρος, ανεξαρτήτου μεγέθους. Όλα τα σχέδια για τα υποσυστήματα του UPSat, καθώς και ο κώδικας επικοινωνίας των υποσυστημάτων είναι ανοικτά και ελεύθερα για χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο (όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ομάδας www.upsat.gr (link is external)). Μέσω της ελεύθερης διάδοσης της γνώσης, πλέον η επιτυχής ολοκλήρωση του UPSat δημιουργεί ένα ολόκληρο θετικό οικοσύστημα γύρω του και χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να το πληροφορηθούν και άμεσα να έχουν πρόσβαση στη γνώση που έχει παραχθεί, μπορούν τη γνώση αυτή να τη χρησιμοποιήσουν σε δικές τους κατασκευές και βέβαια να την εμπλουτίσουν και να προσθέσουν τη δική τους συμβολή.


 

Στο πλαίσιο του τρίτου κατά σειρά διαγωνισμού "Η Ελλάδα καινοτομεί" (Δελτίο Τύπου 24/02/2016: http://www.kainotomeis.gr/article.aspx?id=2227),
η ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους κκ. 
Χρ. Αγγελόπουλο (Δρ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Π. Σβάρνας (Επ. Καθ. Παν. Πατρών, ΤΗΜΤΥ) και Χρ. Τσακίρογλου (Διευθυντή Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), απέσπασαν στις 23/02/2016 το Δεύτερο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας για τη "Συσκευή Ψυχρού Πλάσματος για την ταχεία, αποτελεσματική και φθηνή απορρύπανση ισχυρά ρυπασμένων εδαφών".

Στο διαγωνισμό, από τις 208 προτάσεις που κατατέθηκαν, οι 161 πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού. Αυτές αξιολογήθηκαν από 89 διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που ορίστηκαν από το Επιστημονικό Συμβούλιο του διαγωνισμού και με βάση την αξιολόγηση αυτή αναδείχθηκαν οι προκριθείσες υποψηφιότητες για τα 4 Βραβεία και τους 15 Επαίνους. Τα 4 βραβεία απένειμαν εκ μέρους της Eurobank ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, και εκ μέρους του ΣΕΒ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος . Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.

 


 

Στον φετινό (2015) τόμο του Δελτίου Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, δημοσιεύτηκε η επίσημη ελληνική απόδοση της ορολογίας της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Στον τόμο μνημονεύεται η συμβολή του Επ.Καθ. Κυριάκου Σγάρμπα, μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://www.filologikos-istotopos.gr/2015/12/06/epistimoniki-orologia-ke-neologismi-apo-tin-akadimia-athinon/
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=759287&h1=true#commentForm
http://www.academyofathens.gr/ecPage.asp?id=1777&nt=18&lang=1


 

The VVR Group of the Electrical and Computer Engineering Department receives the best paper award out of 120 papers in the IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (IEEE ISSPIT 2015), that was held in December 2015 in Abu Dhabi, for the work “Sparse Coding of Dense 3d Meshes in Mobile Cloud Applications


 

The AMIBIO project developed an automated system for the acoustic monitoring of biodiversity on Hymettus mountain in Athens. This pioneering project has identified nearly 50 species not previously known to be present in this Natura 2000 network site. 


 

Project marked as excellent by the EC: myAirCoach progress has been marked as “excellent” in the first review of the European Commission that was held in Brussels in September 2015. The committee stated in their report that the project has up to now “exceeded expectations”. The VVR group of the University of Patras is developing computational models of the airways for the physiological simulation of the respiratory system. http://www.vvr.ece.upatras.gr/index.php/en/. Download File1


 

Technical Achievement Award at the OpenSim Advanced Users Workshop of Stanford University. The VVR group receives the technical achievement award during the advanced OpenSim users workshop at Stanford university for modeling, integrating and simulating neural signals in musculoskeletal biomechanical simulations. http://www.vvr.ece.upatras.gr/index.php/en/


 

O καθηγητής κ. Θεόδωρος Α. Αντωνακόπουλος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών έλαβε το βραβείο IBM Faculty Αward στον τομέα των βασικών τεχνολογιών (Core Technologies) για το 2015. Τα IBM University Awards υποστηρίζουν βασική έρευνα, καινοτομία και εκπαιδευτικές πρακτικές σε σύγχρονους τομείς της τεχνολογίας. Κάθε IBM Faculty Αward συνοδεύεται από χρηματικό ποσό για την υποστήριξη αυτόνομης μεταπτυχιακής έρευνας και διατίθεται στο Πανεπιστήμιο που ανήκει το τιμώμενο μέλος ΔΕΠ.


 Τιμητική διάκριση ομάδας εργασίας σε "Ρομποτική Χειρουργική"Σας επισυνάπτεται η καταχώρηση της έρευνας μας http://excellence.minedu.gov.gr/listing/877-robotic-tools στην ιστοσελίδα της «Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας» του ΥΠΟΠΑΙΘ αναφορικά με «Ρομποτικά Εργαλεία και Καινοτομία» που σχετίζεται με την ανάπτυξη πρωτότυπου ρομποτικού χειρουργικού εργαλείου. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η αντίστοιχη ομάδα (Παπαδόπουλος, Ευαγγελίου, Τζες) έλαβε τις κάτωθι τιμητικές διακρίσεις, οι οποίες εντάσσονται στον προαναφερθέντα χαρακτηρισμό της έρευνας μας. 1. G-M. Papadopoulos, N. Evangeliou and A. Tzes , Second Place, Hellenic Startups in BioMed Contest 2013 PanHellenic Student Contest organized by IEEE EMBS Greece Section and Hellenic Startup Association. 2. G-M. Papadopoulos, N. Evangeliou and A. Tzes, Winner, Imagine Cup Greek Finals 2014, Innovation Category Winner for Imagine Cup Greek Finals organized by Microsoft Hellas. 3. G-M. Papadopoulos and A. Tzes, Angelopoulos Foundation Fellowship 2014, (Papadopoulos) Selected to participate at CGIU 2014 and received seed funding (11.000€) from the Angelopoulos Foundation for one year in order to fullfil the commitment "Robotics to Improve Healthcare". 4. G-M. Papadopoulos, Clinton Global Initiative University (CGIU) Fellow 2014, Attended CGIU in Phoenix, Arizona, as part of the Greek Delegation Team. CGIU is a meeting where students, youth organizations, topic experts and leaders come together to discuss and develop innovative solutions to pressing global challenges. N. Evangeliou, A. Tzes, E-N. Koletsis ans D. Dougenis, `Design of a snake-like robotic surgical tools for cardiothoracic interventions’, 2014. Prize for Best Poster, 10th PanHellenic Congress of Cardiothoracic Surgeons and 1st World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω και τα προηγούμενα μέλη της ομάδας εργασίας που συνέβαλαν με το έργο (διπλωματικές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια) τους στις πρόδρομες εκδόσεις του αντίστοιχου εργαλείου Α. Πέτρο Γιαταγάνα (υποψήφιο διδάκτορα στο Imperial College, London, UK) http://www.imperial.ac.uk/people/petros.giataganas11 B. Αναστασία Μαυρομμάτη (υποψήφια διδάκτορα στο Northwestern University, USA) http://nxr.northwestern.edu/people/anastasia-mavrommati Γ. Εμμανουήλ Τζορακολεφθεράκης Μαυρομάτη (υποψήφια διδάκτορα στο Northwestern University, USA) http://nxr.northwestern.edu/people/emmanouil-tzorakoleftherakis Εύχομαι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον και στο μέλλον από φερέλπιδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για την ερευνητική ομάδα. Αντώνης Τζές


 

 Η εργασία "A Printed Circuit Switched Array Antenna for Indoor Communications" που δημοσίευσαν τα μέλη του Τμήματος κ.κ. Αντώνης Καλής, μεταπτυχιακός φοιτητής, Θεόδωρος Αντωνακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και Βασίλειος Μακιός, Καθηγητής, έλαβε το 2ο βραβείο Chester Sall Award για τις καλύτερες δημοσιεύσεις στο IEEE Transactions on Consumer Electronics για το 2000. Ο καθ. Βασίλειος Μακιός θα παραλάβει το βραβείο την 20η Ιουνίου 2001 στο ICCE'2001 Awards Luncheon που θα γίνει στο Los Angeles.


 

Διεθνής διάκριση των ερευνητικών ομάδων του καθηγητή Κων/νου Γκούτη και του Επίκουρου Καθηγητή Γρηγόρη Καλύβα του Τμήματός μας. Στα πλαίσια του συνεδρίου ΙΕΕΕ Computer Elements 2000, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 16-19 Ιανουαρίου 2000, Mesa, Arizona, ΗΠΑ, διοργανώθηκε από την ΙΕΕΕ Computer Society, με οικονομική υποστήριξη της Intel και IBM, διεθνής διαγωνισμός μεταξύ των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων για την επιλογή των καλύτερων αποτελεσμάτων με αντικείμενο τον "Σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων με Χαμηλή Κατανάλωση Ισχύος". Μετά από κρίση από κορυφαίους ειδικούς Πανεπιστημίων και εταιριών, απενεμήθη στις ερευνητικές ομάδες:
1. του Καθηγητή Κων/νου Γκούτη (υπεύθυνου του έργου)
2. του Επίκουρου Καθηγητή Γρηγόρη Καλύβα και
3.του Επίκουρου Καθηγητή Δημήτρη Σούντρη, από το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, ένα από τα πέντε παραπάνω βραβεία. Τα άλλα τέσσερα βραβεία απενεμήθησαν σε ερευνητικές ομάδες από το Πανεπιστήμιο του Berkeley, USA, το Πανεπιστήμιο του Stanford, USA, το IMS Institute, Germany και το Πανεπιστήμιο της Seoul, Korea. Η βράβευση έγινε για το ερευνητικό τους έργο στα πλαίσια του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος "LPGD: A Low Power Design Methodology/Flow and its Application to the Implementation of a DCS 1800-GSM/DECT Modulator/Demodulator". Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.vlsi.ee.upatras.gr.


 

 Η ΙΕΕΕ Circuits and Systems Society απένειμε το βραβείο Guillemin-Cauer στον Δρ. Βασίλη Παλιούρα και τον καθηγητή Θανο Στουραίτη για την εργασία τους Multifunction Architectures for RNS Processors, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part II: Analog and Digital Signal Processing, vol. 46, no. 8, pp. 1041-1054, August 1999. Η διάκριση αυτή απονέμεται κάθε χρόνο στην καλύτερη εργασία που έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό αυτο κατα την διάρκεια των δυο προηγουμένων ετών. Περισσότερες πληροφορίες για τις διακρίσεις της ΙΕΕΕ Circuits and Systems Society υπάρχουν στις διευθύνσεις  http://www.ieee-cas.org/html/awards.html και  http://www.vlsi.ee.upatras.gr/~thanos.


 

Στα πλαίσια του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού  Χρονοπρογραμματισμού ITC2007 ( http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007/),  που υποστηρίζεται από το διεθνές συνέδριο PATAT2008 (Practice and Theory of Automated Timetabling)  http://www.asap.cs.nott.ac.uk/patat/patat-index.shtml   και το WATT (European Working Group on Automated Timetabling)  http://www.asap.cs.nott.ac.uk/watt/index.html , η λύση και το λογισμικό για το πρόβλημα Examination Timetabling (Χρονοπρογραμματισμός Εξετάσεων) που κατατέθηκε από την ομάδα του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (Γκόγκος Χρήστος,  Δρ.  Αλεφραγκής  Παναγιώτης και Καθ.  Χούσος Ευθύμιος) κατέλαβε την δεύτερη θέση  http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007/winner/finalorder.htm.


 

Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου IEEE Globecom'07, απονεμήθηκε στους ερευνητές του Εργαστηρίου Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματός μας: Γιάννη Παπαπαναγιώτου, Δρ. Γιώργο Πάσχο και Καθ. Σταύρο Κωτσόπουλο το βραβείο καλύτερης εργασίας (best paper award ) για την εργασία τους με τίτλο : Extension and Comparison of QoS-Enabled Wi-Fi Models in the Presence of Errors.


 

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (Αλεφραγκής Παναγιώτης, Βαλουξής Χρήστος, Γκόγκος Χρήστος, Γούλας Γεώργιος και Χούσος Ευθύμιος) συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό χρονοπρογραμματισμού προσωπικού νοσοκομείων (International Nurse Rostering Competition) (https://www.kuleuven-kortrijk.be/nrpcompetition). Ο διαγωνισμός διήρκησε από 1-Μαρτίου-2010 έως 20-Ιουνίου-2010. Η ομάδα του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών έλαβε την πρώτη θέση. Σχετική καταχώρηση υπάρχει και στον κόμβο ακαδημαϊκής αριστείας του Υπουργείου Παιδείας (http://excellence.minedu.gov.gr/listing/134-nursing-scheduling).


 

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (Αλεφραγκής Παναγιώτης, Βαλουξής Χρήστος, Γκόγκος Χρήστος και Χούσος Ευθύμιος) συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό ROADEF Challenge 2012 που διοργανώθηκε για 8η φορά από την “Société française de Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision”. Στο διαγωνισμό που ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου του 2011 και έληξε στις 8 Ιουλίου του 2012 συμμετείχαν περισσότερες από 80 ομάδες από 33 χώρες (http://challenge.roadef.org/2012/en/index.php) και επιλέχθησαν για την τελική φάση 30 ομάδες. Η λύση που προτάθηκε από την ομάδα του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών προκρίθηκε στην τελική φάση του διαγωνισμού  και κατέλαβε τελικά την 11η θέση.


 

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (Αλεφραγκής Παναγιώτης, Βαλουξής Χρήστος, Γκόγκος Χρήστος και Χούσος Ευθύμιος) συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό International Timetabling Competition 2011 που ξεκίνησε στις 1 Οκτωβρίου 2011 και έληξε στις 11 Ιουλίου 2012 (http://www.utwente.nl/ctit/itc2011/). Η συμμετοχή αφορούσε το round 1 στο οποίο επετεύχθησαν οι βέλτιστες τιμές σε 7 από τα προβλήματα του διαγωνισμούhttp://www.utwente.nl/ctit/hstt/itc2011/results/round1/ και στο round 3 στo οποίο επετεύχθησαν οι βέλτιστες τιμές σε 4 από τα προβλήματα του διαγωνισμού (http://www.utwente.nl/ctit/hstt/itc2011/results/round3/).


 

Ο καθηγητης Αθανασιος Στουραιτης διατελεσε προεδρος της IEEE Circuits Systems Society (CASS) κατά την διετια 2012-13. Εξακολουθει να υπηρετει ως μελος της Executive Committee της CASS. Η CASS είναι μια από τις μεγαλυτερες Societies του IEEE με περιπου 10.000 μελη σε ολο τον κοσμο.


 

Elevation to IEEE Senior Member για τον κο Σβάρνα


 

Best Paper Award I. D. Moscholios, V. G. Vassilakis, M. D. Logothetis, J. S. Vardakas, “Bandwidth Reservation in the Erlang Multirate Loss Model for Elastic and Adaptive Traffic”, Proc. of the 9th IARIA Advanced Int. Conf. on Telecommunications, AICT 2013, Rome, Italy, 23-28 June 2013.

  

Διακρίσεις - Βραβεία Φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων Τμήματος

 

Η Διπλωματική Εργασία του φοιτητή κ. Χρήστου Λουκά έλαβε το 2ο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο) από τον οργανισμό:
Association of European Renewable Energy Research Centres (EUREC). Μπορείτε να επιβεβαιώσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.master.eurec.be/en/Careers-and-EUREC-Awards/EUREC-Awards/Results-of-the-EUREC-Awards-2015/

"It is an award to the best undergraduate students’ projects on Renewable Energy. The aim of these prestigious awards is to promote excellence in the study of Renewable Energy, to reward talent and to encourage Renewable Energy debate worldwide".

Η Διπλωματική αυτή εργασία έχει τίτλο:"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ" και εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, υπό την επίβλεψη του καθ. κου Τατάκη

 


 

Ο Ευάγγελος Σκόδρας, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στο Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας, απέσπασε δύο διεθνή βραβεία σε ισάριθμους διαγωνισμούς:

- Computer Society Award (IEEE Mobile Application Development Contest 2015)

http://ieeemadc.org/ieeemadc/

- Most Innovative App prize (EESTEC International Android Competition 2015)
https://competition.eestec.net/

για την εφαρμογή “Eye Type” για κινητές συσκευές που ανέπτυξε (εικόνες 1, 2 και 3).

https://www.youtube.com/watch?v=6KOoxkY7KBc

Με την εφαρμογή αυτή δίνεται η δυνατότητα 'πληκτρολόγησης' στο κινητό  μέσω της κίνησης των ματιών. Μια από τις κύριες χρήσεις της εφαρμογής  είναι αυτή της επικοινωνίας ατόμων που πάσχουν από την ασθένεια ALS.


 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου "The 15th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2007 (υποστηριζόμενο από τις Control Systems και Robotics and Automation Societies της ΙΕΕΕ), το οποίο έλαβε μέρος τον Ιούνιο του 2007, η μεταπτυχιακή μας φοιτήτρια Μαριαλένα Βάγια έλαβε το πρώτο βραβείο για την εργασία της "Robust PID-control design for an electrostatic micromechanical actuator with structured uncertainty


 

Διάκριση κου Πέππα 

  

Δημοσιεύσεις στον τύπο

 Απόσπασμα από την εφημερίδα Έθνος που αναδημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο Startpoint.
Πτυχία-εισιτήρια για διεθνή καριέρα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού εξασφαλίζει στους φοιτητές του το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι περισσότεροι Eλληνες που εργάζονται στη Microsoft είναι απόφοιτοι αυτού του Πανεπιστημίου. H εταιρεία του Mπιλ Γκέιτς απασχολεί σήμερα τέσσερις Eλληνες προγραμματιστές-αναλυτές που σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Tο Tμήμα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Tεχνολογίας Yπολογιστών και το Tμήμα Mηχανικών Hλεκτρονικών Yπολογιστών και Πληροφορικής αποτελούσαν για χρόνια τις σχολές της πρώτης προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών και δικαίως, εφόσον ακόμα και σήμερα η ανεργία στο χώρο είναι μηδενική. Eίναι πλέον γνωστό στους κύκλους της συγκεκριμένης επιστήμης ότι το πτυχίο αυτών των σχολών αποτελεί ένα μοναδικό εισιτήριο τόσο για τη δημιουργία καριέρας σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και για την αποδοχή των αποφοίτων σε μεταπτυχιακά τμήματα των καλύτερων Πανεπιστημίων της Eυρώπης και των HΠA.