Τετάρτη, 13 11 2019

Τόμκος Ιωάννης

 

Τόμκος Ιωάννης, Καθηγητής (υπό διορισμό)

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

tomkos
   
   
Ιστοσελίδα:  
τηλ:  
fax:  
e- mail:  
Google Scholar:
 

Βιογραφικό Σημείωμα

 


Ώρες γραφείου για φοιτητές:

 

Διδασκαλία