Δευτέρα, 21 10 2019

Υπολογιστική Γεωμετρία & Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (Διδασκαλία)

Γενικά

 
 Υπολογιστική Γεωμετρία & Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:   ECE_A8121
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο

Περιγραφή

 

Εισαγωγή, τομές, αναζήτηση, τριγωνοποίηση Delaunay, διαγράμματα Voronoi, δυισμός, γεωμετρικές δομές δεδομένων, δενδρικές δομές, δένδρα KD, δένδρα BSP, quadtrees, μη-ομοιόμορφα πλέγματα, κυρτό περίβλημα στην επιφάνεια, κυρτό περίβλημα στο χώρο, κατακερματισμός χώρου, εξαγωγή μέσου άξονα, εφαρμογές στη ρομποτική, στην αυτόνομη πλοήγηση, στα πεπερασμένα στοιχεία, στα 3Δ παιχνίδια και στην εικονική πραγματικότητα, στην επεξεργασία εικόνας και στα γεωγραφικά συστήματα πληροφορίας.

 

Διδάσκοντες

 

Μουστάκας Κωνσταντίνος