Δευτέρα, 21 10 2019

Εισαγωγή στη Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης

Γενικά


Εισαγωγή στη Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης
Κωδικός:  22ΜΜ020
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
Ιστοσελίδα:  http://dsplab.ece.upatras.gr/courses/detest/

 

Περιγραφή

Ανασκόπηση θεωρίας Πιθανοτήτων, Θεώρημα Bayes, βασικοί Νόμοι Πιθανοθεωρίας, Βέλτιστες Τεχνικές Εξέτασης Υποθέσεων, Βέλτιστες Τεχνικές Εξέτασης Υποθέσεων, ΒέλτιστεςΤεχνικές Ανίχνευσης Σημάτων σε Θόρυβο, Βέλτιστες Τεχνικές εκτίμησης Παραμέτρων, Μη Βέλτιστες Τεχνικές Εκτίμησης και Ανίχνευσης, Βασισμένες στο Νόμο των Μεγάλων Αριθμών και στο Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, Αναδρομικές Τεχνικές Εκτίμησης Παραμέτρων, Βέλτιστες Τεχνικές Εκτίμησης Σημάτων, Φίλτρα Wiener και Kalman, Αναδρομική Εκτίμηση Σημάτων, Αναδρομή Ελαχίστων Τετραγώνων.

Διδάσκοντες

 

Μουστακίδης Γεώργιος