Παρασκευή, 18 10 2019

Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών

Γενικά


Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών
Κωδικός:  22ΜΜ013
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

 

Περιγραφή

Προχωρημένες διατάξεις αναλογικών πολλαπλασιαστών και εφαρμογές. Μη γραμμική συμπεριφορά σε διατάξεις Gilbert. Ενισχυτές RF χαμηλού θορύβου. Γραμμικότητα, χρήση επαγωγικών στοιχείων και μετασχηματιστών. Ενισχυτές Ισχύος. Θόρυβος σε ενισχυτικές διατάξεις. Προχωρημένα συστήματα κλείδωσης βρόχου (PLL)-θόρυβος. Ταλαντωτές Υψηλών συχνοτήτων. Τεχνολογίες Ολοκλήρωσης RF κυκλωμάτων (Radio frequency Integrated circuits-RFICs). Μελέτη επιλεγμένων RFICs για συγκεκριμένες εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων.

Διδάσκοντες

 

Καλύβας Γρηγόριος