Τρίτη, 15 10 2019

Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος

Γενικά

 
 Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος
 
Κωδικός:  ECE_Δ904
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

Περιγραφή

• Ανασκόπηση βασικής θεωρίας ντετερμινιστικού ελέγχου

• Ανασκόπηση Θεωρίας πιθανοτήτων και στοχαστικών διαδικασιών

• Το βασικό πρόβλημα βέλτιστου ελέγχου, Εξίσωση Hamilton-Jacobi. Επίλυση προβλήματος στο διακριτό και συνεχή χρόνο για ντετερμινιστικά συστήματα για την περίπτωση του γραμμικού τετραγωνικού ελέγχου.

• Στοχαστικά συστήματα και το πρόβλημα της εκτίμησης κατάστασης, Φίλτρο Kalman, Εφαρμογή του φίλτρου Kalman σε προβλήματα εκτίμησης. Γενικεύσεις του φίλτρου Kalman σε μη γραμμικά συστήματα.

• Σχεδίαση ελεγκτών με τη χρήση εκτιμητών κατάστασης. Το Θεώρημα του διαχωρισμού για γραμμικό τετραγωνικό έλεγχο, Βελτίωση ρωμαλεότητας με χρήση ανάδρασης.

• Θέματα υλοποίησης ψηφιακών ελεγκτών.

 

Διδάσκοντες

 
Μουστακίδης Γεώργιος