Τρίτη, 15 10 2019

Ρομποτικά Συστήματα

Γενικά

 
Ρομποτικά Συστήματα
 
Κωδικός:  ECE_Δ007
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

Περιγραφή

Αισθητήρες και Επενεργητές σε Ρομποτικά Συστήματα, Μηχανική όραση (Χρωματική αναπαράσταση εικόνας, Επεξεργασία εικόνς, Ανίχνευση ακμών, γωνιών, αναγνώριση χαρακτηριστικών εικόνας και video, επιπολική γεωμετρία).

Κίνηση Κινούμενων Ρομπότ(πλοήγηση, αποφυγή εμποδίων, σχεδιασμός τροχιάς), Συνεργατικότητα Ρομπότ, Δικτυωμένα Ρομπότ (Λαπλασιανή μήτρα και έλεγχος μέσω του δικτυακού γράφου)
 

Διδάσκοντες

 

Δερματάς Ευάγγελος
Τζές Αντώνιος