Δευτέρα, 21 10 2019

Προσαρμοστικός Έλεγχος

Γενικά

 
Προσαρμοστικός Έλεγχος
 
Κωδικός:  ECE_ΔΕ900
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

Περιγραφή

 

Το πρόβλημα ελέγχου βιομηχανικών συστημάτων. Η ανάγκη για σθεναρό έλεγχο. Το πρόβλημα του προσαρμοστικού ελέγχου. Προσαρμοστικά συστήματα. Προσαρμοστικός έλεγχος με πρότυπα αναφοράς. Αυτοσυντονιζόμενοι ρυθμιστές. Εκτίμηση παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Ευστάθεια, σύγκλιση και σθεναρότητα. Στοχαστικός προσαρμοστικός έλεγχος. Έλεγχος ελάχιστης διασποράς. Προβλεπτικός έλεγχος. Υλοποίηση αλγορίθμων προσαρμοστικού ελέγχου.

Διδάσκοντες

 
Καζάκος Δημοσθένης