Παρασκευή, 18 10 2019

Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων

Γενικά

 
Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων
 
Κωδικός:  ECE_Γ008
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

Περιγραφή

Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής δικτυακών συστημάτων. Απόδοση δικτυακών συστημάτων. Αρχιτεκτονική μεταγωγέων πακέτων. Αρχιτεκτονική γεφυρών (bridges). Αρχιτεκτονική δρομολογητών (routers) και πυλών (gateways). Αρχιτεκτονική προηγμένων προσαρμοστών δικτύων (network adapters). Ειδικές λειτουργίες για υποστήριξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Επεξεργαστές πρωτοκόλλων δικτύων (protocol processors, network processors). Υποσυστήματα ειδικών λειτουργιών. 

 

Διδάσκοντες