Δευτέρα, 21 10 2019

Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Γενικά

 
Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 
Κωδικός:  ECE_Γ006
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE602/

Περιγραφή

  • Περιβάλλον Πραγματικού Χρόνου, Σχεδιασμός Πραγματικού Χρόνου, Μοντελοποίηση Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου.

  • Ενσωματωμένα Συστήματα, Αρχιτεκτονικές Κατανεμημένων Ενσωματωμένων Συστημάτων.

  • Ενσύρματα/Ασύρματα Δικτυακές Δομές για τοπικά περιβάλλοντα

  • Αλληλεπίδραση Υλικού Λογισμικού, Ανοχή σε Σφάλματα, Αρχιτεκτονική Σκανδαλισμού Χρόνου και Γεγονότων

  • Επικοινωνίες Πραγματικού Χρόνου, Πρωτόκολλα Σκανδαλισμού Χρόνου και Γεγονότων, Εκτίμηση Καθυστέρησης Επικοινωνίας, Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Ανάλυση Απόδοσης.

  • Σχεδίαση H/W, S/W Συστήματος Πραγματικού Χρόνου με χρήση Ενσωματωμένων Αρχιτεκτονικών.

  • Μελέτες Περιπτώσεως: Δίκτυα Ελέγχου Διαδικασιών - Τα Βιομηχανικά Δίκτυα Πεδίου Πραγματικού Χρόνου

 

Διδάσκοντες

 
Κουμπιάς Σταύρος