Παρασκευή, 18 10 2019

Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων

Γενικά

 
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 
Κωδικός:  ECE_Γ910
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

Περιγραφή

 

Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ασφαλών συστημάτων. Αρχιτεκτονική στρατιωτικών και εμπορικών ασφαλών συστημάτων. Κρυπτογραφία με μυστικά κλειδιά και δημόσια κλειδιά. Ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα. Ασφάλεια υπολογιστών. Ασφάλεια επικοινωνιών. Αρχιτεκτονική κρυπτοσυστημάτων και συστημάτων ασφαλείας υπολογιστών και δικτύων. Θέματα υλοποίησης ασφαλών συστημάτων.

Διδάσκοντες

 
Κουφοπαύλου Οδυσσέας