Δευτέρα, 21 10 2019

Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά

Γενικά

 
Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά
 
Κωδικός:  ECE_Γ905
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

Περιγραφή

 

• Χαρακτηριστικά Δεκτών RF, Παράμετροι Σχεδιασμού Πομποδεκτών

• Βρόχοι Κλειδωμένης Φάσης -PLL (Αναλογικοί και Ψηφιακοί). Ανιχνευτές φάσεις,  

• Εφαρμογές PLL στις τηλεπικοινωνίες (Τοπικοί ταλαντωτές /συνθέτες συχνοτήτων,

   αποδιαμορφωτές, υποσυστήματα ανάκτησης φορέα και χρονισμού)

• Αναλογική Διαμόρφωση και κυκλώματα υλοποίησης (ΑΜ, FM, PM)

• Μίκτες /αναλογικοί πολλαπλασιαστές

• Ενισχυτές Υψηλών συχνοτήτων (RF/IF)

• Ταλαντωτές – Ταλαντωτές ελεγχόμενοι από τάση (VCO)

• Μετατροπή συνεχών σημάτων σε διακριτά (PAM, PDM, PCM, Δ)

• Συνολική Εφαρμογή: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δέκτη Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

 
Καλύβας Γρηγόριος