Παρασκευή, 18 10 2019

Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Διδασκαλία)

Γενικά

 
Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  ECE_Γ9031
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο
Ιστοσελίδα:   http://www.apel.ee.upatras.gr/am/index.htm
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE677/

Περιγραφή

 
  • Αρχιτεκτονικές CISC (Complex Instruction Set Computers), Αρχιτεκτονική INTEL x86

  • Σε βάθος μελέτη της αρχιτεκτονικής και των μεθόδων προγραμματισμού των μικροεπεξεργαστών 8086, 80286, 80386, 80486 και των embedded μικροεπεξεργαστών 80386EX και 80196.

  • Segmantation, pipelining, paging etc.

  • Παρουσίαση των δομών σύγχρονων μικροεπεξεργαστών όπως PENTIUM και POWER PC και των αρχιτεκτονικών διασυνδέσεως όπως το PCI Bus.

  • Aρχιτεκτονικές RISC (Reduced Instruction Set Computers), Μελέτη της αρχιτεκτονικής και των μεθόδων προγραμματισμού των μικροεπεξεργαστών επεξεργαστών 80960 και ARM.

  • Μελέτη εφαρμογής των ανωτέρω επεξεργαστών σε σύνθετα συστήματα, Μοντέλα προγραμματισμού, Αναπτυξιακά εργαλεία.

Διδάσκοντες

 
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Κουμπιάς Σταύρος